Skip to content

Privacybeleid

GTV Maasland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. GTV Maasland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van GTV Maasland Stein. U dient zich ervan bewust te zijn dat GTV Maasland Stein niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. GTV Maasland Stein respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van GTV Maasland Stein of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken voor de  ledenadministratie:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Incasso gegevens
 • Lesdagen/uren
 • Aanwezigheid op de les

Waarom we gegevens nodig hebben
GTV Maasland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het functioneel kunnen verwerken van de ledenadministratie;
 • Verzenden van een nieuwsbrief;
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten.  

Gegevensverwerking
De informatie die de vereniging op deze website meldt is bedoeld als informatievoorziening voor nieuwe leden, huidige leden, ouders/verzorgers en andere belangstellenden. We informeren op het gebied van informatie m.b.t. de basiszaken van de vereniging, zoals contributie, onze lessen, evenementen van binnen en buiten de vereniging, wedstrijden en belangrijke informatie vanuit het bestuur. Wij vinden het  belangrijk dat wij middels onze informatie zoveel mogelijk kunnen laten zien wat er zoal gaande is binnen de vereniging. Wij informeren middels de volgende middelen:

 • Algemene informatie over de vereniging via tekst, zoals te vinden op deze website.
  Illustraties via foto’s en tekst van evenementen die georganiseerd worden voor de leden van de vereniging. Hierbij valt te denken aan het Sinterklaasfeest en de clubkampioenschappen.
 • Illustraties via foto’s en tekst van selectieleden en de wedstrijden waar de selectie- en wedstrijdgroepen aan deelnemen.
 • Informatie vanuit leiding en bestuur.
 • Informatie aangeleverd via de KNGU.
 • Informatie aangeleverd door ‘derden’ voor activiteiten waar de vereniging aan mee doet. Hierbij valt vooral te denken aan evenementen waarbij de vereniging financiële middelen kan binnen halen, zoals de Grote Clubactie en de Rabobank Clubkas Campagne.
 • Via onze nieuwsbrief.

Communicatie
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van GTV Maasland Stein of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet  combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
GTV Maasland zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  Als u uw gegevens aan wilt passen of uw gegevens uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Indien u vragen heeft over dit privacy beleid kunt u contact met ons opnemen.   

Versie 0.1 – Ons privacybeleid is voor het laatst aangepast op 05/05/2018.