© 2019 GTV Maasland Stein - Ontwerp: PW Design
Privacy reglement GTV Maasland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit  privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan  met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met  persoonsgegevens. GTV Maasland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-  en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van GTV Maasland Stein. U dient zich  ervan bewust te zijn dat GTV Maasland Stein niet verantwoordelijk is voor het privacy  beleid van andere sites en bronnen. GTV Maasland Stein respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er  zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.  Gebruik van onze diensten  Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens  te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De  gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van GTV Maasland Stein of die  van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke  gegevens waarover wij beschikken.   Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken voor de  ledenadministratie: Voor- en achternaam Adres Geboortedatum Telefoonnummer E-mailadres Incasso gegevens Lesdagen/uren Aanwezigheid op de les Waarom we gegevens nodig hebben  GTV Maasland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  - Het functioneel kunnen verwerken van de ledenadministratie;  - Verzenden van een nieuwsbrief;  - U te kunnen bellen indien dit nodig is; - U te informeren over wijzigingen van onze diensten.  Gegevensverwerking  De informatie die de vereniging op deze website meldt is bedoeld als  informatievoorziening voor nieuwe leden, huidige leden, ouders/verzorgers en andere  belangstellenden. We informeren op het gebied van informatie m.b.t. de basiszaken van  de vereniging, zoals contributie, onze lessen, evenementen van binnen en buiten de  vereniging, wedstrijden en belangrijke informatie vanuit het bestuur. Wij vinden het  belangrijk dat wij middels onze informatie zoveel mogelijk kunnen laten zien wat er zoal  gaande is binnen de vereniging. Wij informeren middels de volgende middelen: - Algemene informatie over de vereniging via tekst, zoals te vinden op deze website. - Illustraties via foto’s en tekst van evenementen die georganiseerd worden voor de leden van de vereniging. Hierbij valt te denken aan het Sinterklaasfeest en de clubkampioenschappen. - Illustraties via foto’s en tekst van selectieleden en de wedstrijden waar de selectie- en wedstrijdgroepen aan deelnemen. - Informatie vanuit leiding en bestuur. - Informatie aangeleverd via de KNGU. - Informatie aangeleverd door ‘derden’ voor activiteiten  waar de vereniging aan mee doet. Hierbij valt vooral te denken aan evenementen waarbij de vereniging financiële middelen kan binnen halen, zoals de Grote Clubactie en de Rabobank Clubkas Campagne. - Via onze nieuwsbrief. Communicatie  Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die  berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de  desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw  verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers  van GTV Maasland Stein of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet  combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Doeleinden  We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden  die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij we van tevoren uw toestemming  hiervoor hebben verkregen.  Derden De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern  gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw  gegevens te respecteren. Veranderingen Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site.  Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen  in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring  te raadplegen. Keuzes voor persoonsgegevens Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van  alle persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt. Aanpassen/uitschrijven communicatie GTV Maasland zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de  doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  Als u uw gegevens aan wilt passen of uw gegevens uit onze bestanden wilt laten halen,  kun u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.  Vragen en feedback We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Indien u vragen heeft over  dit privacy beleid kunt u contact met ons opnemen:  GTV Maasland Stein Daalstraat 40, Elsloo secretariaat@gtvmaaslandstein.nl Versie 0.1 - Deze pagina is voor het laatst aangepast op 05/05/2018. 
Home Nieuws Lestijden Lid worden Kalender Media Selectie Reglement Contact