Nieuwsbrief

Nieuwsbrief GTV Maasland Stein

Afgelopen maand hebben we onze jaarlijkse clubkampioenschappen en ledenvergadering gehad. We willen even terugblikken op beide activiteiten.

Clubkampioenschappen 2024
Met 166 deelnemers en meer dan 30 vrijwilligers was het dit jaar een flinke uitdaging. We hebben gelukkig veel positieve reacties gehad. Van onze kant zijn wij ook heel tevreden hoe het gegaan is. De kinderen deden supergoed mee, het publiek was enthousiast en alle vrijwilligers hebben keihard gewerkt. We willen dan ook IEDEREEN bedanken voor zijn/haar positieve inzet deze dag!

Ledenvergadering 2024
We hebben dinsdag 23 april onze jaarlijkse ledenvergadering gehad. We zullen de belangrijkste onderwerpen puntsgewijs in deze nieuwsbrief aan bod laten komen.

– Algemeen:
o De vereniging heeft op dit moment 218 leden. We hebben op dit moment geen ruimte om te groeien als vereniging.
o Alle activiteiten in seizoen 23/24 zijn goed bezocht.
o Er wordt veel aandacht besteed aan opleidingen voor trainers/juryleden.
o Activiteiten seizoen 24/25:
– Sinterklaasochtend
– Clubkampioenschappen
– Bezoek permanente turnhal

– Financiën:
o Jubileum was een dure activiteit. Dit kan de vereniging wel hebben, aangezien het niet jaarlijks is.
o Kosten voor het seizoen 24/25 stijgen flink:
– Verhoogde zaalhuur
– Nieuwe turnmaterialen (o.a. een spanbrug)
– Hogere kosten trainers
– Hogere kosten juryleden
– Verhoogde bondscontributie
o Hoe gaan we de verhoogde kosten opvangen?
– De contributie wordt verhoogd. (opslag is per maand)
– Alle turnsters die wedstrijden turnen in de regio Zuid zullen een eigen bijdrage van € 25,00 per wedstrijdjaar betalen.
– Voor alle extra activiteiten (Sinterklaas, clubkampioenschappen, bezoek permanente turnhal) zullen we een eigen bijdrage van € 2,00 per activiteit vragen.
Al deze wijzigingen gaan vanaf 1 september 2024 in.

Activiteiten
– Oirsbeek
Ook dit jaar willen wij al onze leden laten ervaren hoe het is om in een permanente turnhal te mogen trainen. Op zondag 26 mei 2024 hebben we de turnhal van 9:00u tot 16:00u gehuurd.

Namens het bestuur van GTV Maasland Stein